Počúvadlo

Vodná nádrž Počúvadlo sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktorá bola vyhlásená v roku 1979 o rozlohe 77 630 ha. Jej územie tvorí takmer celý orografický celok Štiavnických vrchov s najvyšším bodom na Sitne 1009 m n.m.

Vodná nádrž bola postavená v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou. Má najrozsiahlejší zberných jarkov. Tatársky jarok 3080 metrov, Sitniansky jarok 4630 metrov, a Počúvadelský jarok 1247 metrov.

Vodná nádrž bola vybudovaná pre potreby banských a úpravníckych zariadení. V súčastnej dobe slúži pre rekreačné účely.

Sitno

Sitno (1009 m.n.m) je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu je široký kruhový výhľad. Strmé skalné steny z andezitu chránia vrchol z troch strán. Sitno je charakteristické jedinečným striedaním panónskej a karpatskej flóry. Je miestom výskytu viacerých chránených druhov rastlinstva a živočíšstva.

Samotný vrchol bol osídlený už v období praveku. Počas archeologických prác tu bolo odkryté mohutné lužické hradisko. Neskôr vzniknutý stredoveký hrad patril Koháryovcom, neskôr Coburgovcom. Oblasť Sitna je považovaná za kolísku európskej turistiky v stredných polohách.

Na vrchole Sitna je v mesiacoch máj až september v prevádzke rozhľadňa, ktorá zároveň plní funkciu informačného strediska. V rozhľadni je umiestnená miniexpozícia CHKO. Bližšie informácie o turistických chodníkoch nájdete na online mape Sitna.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V meste sa koná niekoľko regionálne i celoslovensky významných podujatí. Salamandrové dni sa konajú pravidelne druhý septembrový týždeň. Súčasťou podujatia je Salamandrový sprievod, ktorý zobrazuje život banského mesta. Ďalšími pravidelnými podujatiami sú Živé šachy Animatus Lusus, Noc na Starom Zámku, Nezabudnuté remeslá, Festival remesla, kumštu a zábavy, Filmový festival Štyri živly, Hudobný festival Jazznica a ďaľšie. Od roku 2000 sa každoročne na prelome júla a augusta koná Festival peknej hudby, ktorý publiku ponúka programy s prezentáciou koncertných umelcov a súborov.

Viac informácií o aktuálnych kultúrných akciách v okolí Banskej Štiavnice nájdete v kalendári podujatí.

Kaštieľ Svätý Anton

Kaštieľ v Svätom Anone stojí na mieste menšieho opevneného hrádku, ktorý sa spomína už v 15.storočí. V čase nebezpečenstva tureckých nájazdov na banské mestá bol hrádok prestavaný na hrad a mal za úlohu chrániť prístup do Banskej Štiavnice z juhu. Ďalší stavebný rozmach zaznamenávame v 18.storočí. V r.1722 stál na mieste hradu dvojkrídlový barokový kaštieľ. V r.1744-50 boli k južnému a východnému krídlu pristavené ešte ďalšie dva krídla a kaštieľ získal takú podobu ako má dnes.

Traduje sa, že pri stavbe bola uplatnená symbolika ročného kalendára to znamená, kaštieľ má štyri hlavné vchody štyri ročné obdobia/, sedem arkád /dni v týždni/, dvanásť komínov /mesiace v roku/, 52 izieb /týždne v roku/ a 365 okien /dni v roku/. Architektonické úpravy však už túto symboliku značne porušili. Pozornosť si zasluhuje aj park pri kaštieli, ktorý tvorí súhrn niekoľkých typov. Na terasách pri kaštieli sa nachádzajú zvyšky francúzkeho prírodného parku. Vyššie je to anglický prírodný park s malými jazierkami a vzácnymi drevinami.

Viac informácií sa môžete dočítať na stránke Múzea v Svätom Antone.

Bajkom k tajchom

Trasy Bajkom k tajchom sú vybudované v prostredí Štiavnickych vrchov, ktoré poskytujú pre horské cyklotrasy ideálny terén. Štiavnické vrchy majú však nielen nádherné prírodné prostredie, ale aj množstvo pozoruhodných historických a kultúrnych pamiatok, vysoko koncentrovanýcn na malom území. Jedinečný je predovšetkým systém banských tajchov a jarkov, ktorý bol v 17. a 18. storočí hnacou silou pre banské stroje odčerpávajúce vodu zaplavujúcu bane. Bajkom k tajchom je projekt horských cyklotrás, ktorý informuje nielen o nich, ale o všetkom, čo je pri trasách pozoruhodné a zaujímavé. A je toho veľa! Slávna banská história sa datuje od 15. storočia.

Poďte sa s nami povoziť po banských jarkoch, okúpať v tajchoch a navštíviť pamiatky. Môžte si vybrať ktorúkoľvek z banských, sakrálnych, kultúrnych a prírodných pamiatok, ktorých evidujeme v našom systéme 38. Množstvo z nich je zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Viac informácií o trasách a online mapy môžete nájsť na stránke Bajkom k tajchom.

Salamandra Resort

Salamandra Resort je najjužnejšie situovaným strediskom na Slovensku. Vďaka tomu je najbližšie dostupným lyžiarskym strediskom s lanovkou pre lyžiarov zo západného a južného Slovenska. Patrí medzi najzaujímavejšie lyžiarske strediská na Slovensku vďaka svojej severozápadnej orientácii lyžiarskeho svahu, optimálnej náročnosti a relatívne chladnému zimnému počasiu. Lyžiarske stredisko je mimoriadne vhodné pre rodiny s deťmi.

Stredisko je atraktívne svojou modernou štvorsedačkovou lanovkou s bublinami, bezkontaktným turniketovým systémom, moderným zasnežovacím systémom, prírodným jazerom, tzv. tajchom, a kvalitným zázemím potrebným na profesionálnu prevádzku počas zimnej sezóny.

Viac informácií o aktuálnych akciách na stránke Salamandra Resort.

SKI Dúbravy

Malé lyžiarske stredisko SKI Dúbravy sa nachádza uprostred malebnej prírody chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Areál leží neďaleko obce Ilija, v blízkosti mesta Banská Štiavnica. Nad areálom sa týči najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy Sitno, kolíska európskej turistiky.

Lyžiarske stredisko je mimoriadne vhodné pre rodiny s deťmi, k čomu ho predurčuje najme široký lyžiarsky svah, ktorý umožňuje bezpečnú lyžovačku. Lyžiarska zjazdovka je položená v nadmorskej výške 520 - 610 m n. m. a je dlhá 450 m. Počas sezóny je zjazdovka pravidelne upravovaná ratrakom značky Prinoth T4. V stredisku sa nachádzajú dva vleky typu EPV-300. K dispozícii je bezplatná odstavná plocha pre cca 50 osobných áut, ktorá sa nachádza priamo pri vleku. Pre milovníkov zimných športov je u nás k dispozícii požičovňa lyží. Vyskúšajte si u nás večerné lyžovanie na plne osvetlenej zjazdovke.

Viac informácií o aktuálnych akciách na stránke SKI Dúbravy.